หัวข้อ :  
กำหนดการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ (ระดับ ปวช.)
   
รายละเอียด : 
กำหนดการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ (ระดับ ปวช.) ระหว่างวันที่ 21 ? 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   
เอกสารแนบ : 
10-02-2022-91sS3umThu35858.pdf  
   
วันที่ : 
10/02/2565  เวลา : 03:58:58 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง