หัวข้อ :  
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช.
   
รายละเอียด : 
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินงานโดยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร
   
เอกสารแนบ : 
29-01-2022-yG2uN5ySat81029.pdf  
   
วันที่ : 
29/01/2565  เวลา : 08:10:29 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง