หัวข้อ :  
ประกาศ สอศ. เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
   
รายละเอียด : 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
28-01-2022-8ubZ2xUFri25304.pdf  
   
วันที่ : 
28/01/2565  เวลา : 02:53:04 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง