หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาค ก และ ข กำหนด วันเวลา สถานที่ (ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป)
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาค ก และ ข กำหนด วันเวลา สถานที่ (ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป)
   
เอกสารแนบ : 
24-01-2022-ABq3zp3Mon80706.pdf  
   
วันที่ : 
24/01/2565  เวลา : 08:07:06 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง