หัวข้อ :  
แจ้ง ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ สัญญาณ WiFi ชื่อ stc_wifi (3BB)
   
รายละเอียด : 
แจ้ง ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ สัญญาณ WiFi ชื่อ stc_wifi (3BB)ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัว 13 หลัก รหัสผ่าน = 9999 เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนสัญญาณ WiFi ชื่อ SKTTC ยังใช้งานได้ตามเดิม แนะนำให้ผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานด้วย
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
14/12/2564  เวลา : 06:01:37 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง