หัวข้อ :  
ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
   
เอกสารแนบ : 
11-10-2021-UrJf236Mon30906.pdf  
   
วันที่ : 
11/10/2564  เวลา : 03:09:06 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง