หัวข้อ :  
ชี้แจงแนวทางขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนศ.วท.สุโขทัย
   
รายละเอียด : 
https://www.youtube.com/watch?v=GOl8wXbxyiU
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
20/09/2564  เวลา : 09:43:54 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง