หัวข้อ :  
คำสั่ง 243/64 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี และจ่ายเงินโครงการเงินกู้ ตาม พ.ร.ก.COVID19-2564
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง 243/64 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี และจ่ายเงินโครงการเงินกู้ ตาม พ.ร.ก.COVID19-2564
   
เอกสารแนบ : 
26-08-2021-ascJLXbThu42500.ร.ก.COVID19-2564.pdf  
   
วันที่ : 
26/08/2564  เวลา : 04:25:00 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง