หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 (พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู)
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 (พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู)
   
เอกสารแนบ : 
18-08-2021-yjtuhMMWed103005..pdf  
   
วันที่ : 
18/08/2564  เวลา : 10:30:05 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง