หัวข้อ :  
แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนเป็น รูปแบบ on line และ on hand ระหว่างวันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564
   
รายละเอียด : 
แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนเป็น รูปแบบ on line และ on hand ระหว่างวันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564
   
เอกสารแนบ : 
11-08-2021-kCH7dmiWed62819.jpg  
   
วันที่ : 
11/08/2564  เวลา : 06:28:19 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง