หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง การงดใช้อาคารสำนักงานชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง การงดใช้อาคารสำนักงานชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564
   
เอกสารแนบ : 
07-08-2021-dOcalM6Sat92530.pdf  
   
วันที่ : 
7/08/2564  เวลา : 09:25:30 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง