หัวข้อ :  
แจ้งนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้ากลุ่ม LINE ผู้สอน อ.กมล ทองศรี
   
รายละเอียด : 
แจ้งนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้ากลุ่ม LINE ผู้สอน อ.กมล ทองศรี
   
เอกสารแนบ : 
02-06-2021-wFXs8jSWed45746.pdf  
   
วันที่ : 
2/06/2564  เวลา : 04:57:46 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง