หัวข้อ :  
แจ้งครูผู้สอน กรอกข้อมูลกลุ่ม Line ประจำวิชาของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564
   
รายละเอียด : 
ครู อาจารย์ ที่มีความประสงค์จะให้เพิ่มช่องทางการติดต่อ ของนักเรียนนักศึกษาใน LINE กลุ่มประจำวิชา ให้ส่งข้อมูลมาทางนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวจะรวบรวมและเอาขึ้นหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ต่อไป.... http://gg.gg/ur4ba
   
เอกสารแนบ : 
31-05-2021-xloxrzqMon115952.jpg  
   
วันที่ : 
31/05/2564  เวลา : 11:59:52 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง