หัวข้อ :  
ประกาศเลื่อนปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ประกาศเลื่อนปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564
   
เอกสารแนบ : 
08-05-2021-3CQBZOISat54207.jpg  
   
วันที่ : 
8/05/2564  เวลา : 05:42:07 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง