หัวข้อ :  
แนวทางการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 )
   
รายละเอียด : 
ประกาศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เรื่อง แนวทางการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 )
   
เอกสารแนบ : 
19-04-2021-mUvexXcMon75200.pdf  
   
วันที่ : 
19/04/2564  เวลา : 07:52:00 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง