หัวข้อ :  
แจ้งข่าวนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ขอให้ไปปรับปรุงข้อมูลที่เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาสอศ. (www.v-cop.go.th)
   
รายละเอียด : 
แจ้งข่าวนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ขอให้ไปปรับปรุงข้อมูลที่เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาสอศ. (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วนก่อนขอรับใบ รบ.1 และใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาครับ มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/vcopskttc
   
เอกสารแนบ : 
19-04-2021-RyjHABKMon30521.pdf  
   
วันที่ : 
19/04/2564  เวลา : 02:59:53 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง