หัวข้อ :  
ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
ปัจฉิมโอวาทออนไลน์ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย https://www.youtube.com/watch?v=86kguL0BQrI
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
9/04/2564  เวลา : 02:26:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง