หัวข้อ :  
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร คลิ๊กลิ้งค์ค่ะ https://drive.google.com/file/d/1OIoKyKLxySGybhQPLuQrrVt86BHEh9n2/view?fbclid=IwAR3vfI2_Niav2c8GdlA6zVQ9NHxrflkbpfDGysFzbz-fMvW4nCLO0M6gq2k
   
เอกสารแนบ : 
23-02-2021-Ukq4MIPTue43310.jpg  
   
วันที่ : 
23/02/2564  เวลา : 04:33:10 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง