หัวข้อ :  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เอกสารแนบ : 
09-11-2017-kBdhgbUThu101248.pdf  
   
วันที่ : 
9/11/2560  เวลา : 10:12:48 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์