หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ม6 (โควตา) 2564
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ม6 (โควตา) 2564
   
เอกสารแนบ : 
02-02-2021-TtdMeeJTue115324.ม.6ปีการศึกษา-2564.pdf  
   
วันที่ : 
2/02/2564  เวลา : 11:53:24 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง