หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (โควตา) 2564
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (โควตา) 2564
   
เอกสารแนบ : 
02-02-2021-OrrJFnbTue115122.-ปีการศึกษา2564.pdf  
   
วันที่ : 
2/02/2564  เวลา : 11:51:22 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง