หัวข้อ :  
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
   
รายละเอียด : 
คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ลิงค์ >>> http://www.sukhothaitc.ac.th/data/kamnoad.pdf
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
25/10/2560  เวลา : 11:54:32 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง