หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง)
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง)
   
เอกสารแนบ : 
02-12-2020-Pziv1eNWed93638.pdf  
   
วันที่ : 
2/12/2563  เวลา : 09:35:50 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง