หัวข้อ :  
คำสั่ง 392/2563 แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1 และปวส.2
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง 392/2563 แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1 และปวส.2
   
เอกสารแนบ : 
29-10-2020-3yu1IjlThu112654.pdf  
   
วันที่ : 
29/10/2563  เวลา : 11:26:54 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง