หัวข้อ :  
กลุ่มและแนวทางปฏิบัติ อวท.นักพัฒนา - การแก้กิจกรรม รอบที่ 2,3,4 ภาคเรียนฤดูร้อน
   
รายละเอียด : 
???????????? ประกาศ ???????????? จากสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 " งานกิจกรรม ฯ จะดำเนินการชี้แจง และมอบหมายงานทางกลุ่มไลน์ ในวันที่ 13 เมษายน 2563 " โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจตัวเอง ว่าเข้าข่ายกลุ่มใด และเข้าร่วมกลุ่มภายในวันที่ 12 เมษายน 2563 >>>กลุ่ม 1 (แก้เสร็จแล้ว) - ลงทะเบียนและดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ( 9 ? 19 มี.ค. 2563 ) - งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้รายงานผลซ่อม ( แบบ อวท.๑๙ ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว >>>กลุ่ม 2 ?นักพัฒนาชุดที่ 2? - ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์แล้ว 3 วัน (16-18 มี.ค. 2563) - เข้าร่วมกลุ่ม 2 คลิก >> https://line.me/R/ti/g/8e3GjAjsvb >>>กลุ่ม 3 ?นักพัฒนาชุดที่ 3? - ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 2 หรือ 9 มีนาคม 2563 ( มีหลักฐาน แบบ อวท.18 และจ่างเงินเรียบร้อยแล้ว ) แต่ยังไม่ได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ - เข้าร่วมกลุ่ม 3 คลิก >> https://line.me/R/ti/g/-2Y5dtmEi6 >>>กลุ่ม 4 ?นักพัฒนาชุดที่ 4? - มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ( ยังไม่ได้ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ) - โหลดใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม ( อวท.18 ) จากไลน์กลุ่ม กรอกให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับในไลน์กลุ่ม - เข้าร่วมกลุ่ม 4 คลิก >> https://line.me/R/ti/g/KDAAcuBBu5
   
เอกสารแนบ : 
09-04-2020-IDVMyzHThu112421.pdf  
   
วันที่ : 
9/04/2563  เวลา : 11:24:21 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง