หัวข้อ :  
รายวิชาเปิด Summer (รอบ 2)
   
รายละเอียด : 
ให้นักศึกษาดูเวลาเรียนให้ละเอียด อย่าให้ชั่วโมงเรียนทับกัน *ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXNgY1a7rZkbp1ymGa8zY-qdIUw32hkgcTZhngGZgPSHRpkA/closedform
   
เอกสารแนบ : 
31-03-2020-apzKMrdTue115104.pdf  
   
วันที่ : 
31/03/2563  เวลา : 11:51:04 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง