หัวข้อ :  
ขั้นตอนการสมัครเรียน (สถานะการ COVID-19)
   
รายละเอียด : 
1.สมัครที่เว็บไซต์ http://datacenter.vec.go.th/ 2.พร้อมส่งสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 (ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 *เท่านั้น) 3.ดูรายประกาศชื่อผู้มีสิทธิมอบตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ได้ที่เว็๋บไซด์ http://www.sukhothaitc.ac.th/ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-ZjPNNohWed103531.jpg  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 10:09:19 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง