หัวข้อ :  
การแจ้งจบการศึกษา (ไม่พร้อมรุ่น)
   
รายละเอียด : 
การแจ้งจบการศึกษา (ไม่พร้อมรุ่น) 1.ดาวน์โหลดคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา 2.กรอกข้อมูลในใบคำร้อง ให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) 3.ส่งใบคำร้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว กระดาษด้าน จำนวน 5 รูป ทางไปรษณีย์ ปวช. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ทรงผมตามระเบียบวิทยาลัย ไม่มีหนวดเครา ไม่ใส่เสื้อข้างใน ปวส. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ทรงผมตามระเบียบวิทยาลัย ไม่มีหนวดเครา ติดกระดุมคอดึงเนคไทให้สุด *********ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563********** ที่อยู่ส่ง งานทะเบียน(แจ้งจบไม่พร้อมรุ่น) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-UZ3BWCrWed95528.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 09:26:52 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง