หัวข้อ :  
แจ้ง นักศึกษา ปวส.2 (จบพร้อมรุ่น) ดาวน์โหลดใบ รบ.1 ได้ที่ ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ (เว็บที่ดูผลการเรียน)
   
รายละเอียด : 
แจ้ง นักศึกษา ปวส.2 (จบพร้อมรุ่น) สามารถดาวน์โหลดใบ รบ.1 ได้ที่ ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ (เว็บที่ดูผลการเรียน) https://std2018.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-3sNHL8kWed90155.2 ดาวโหลด บร.1.jpg  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 09:01:55 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง