หัวข้อ :  
แจ้ง นักเรียน ปวช.3 ที่ศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ให้รับใบ รบ.1 ในวันเปิดภาคเรียน 1/2563
   
รายละเอียด : 
แจ้ง นักเรียน ปวช.3 ที่ศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ให้รับใบ รบ.1 ในวันเปิดภาคเรียน 1/2563
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-RBvDXMLWed85958.3 เลื่อนรับ รบ.1 เปิดเทอม1-63.jpg  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 08:59:58 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง