หัวข้อ :  
กำหนดการ : พิธีการรับใบประกาศนียบัตร ปวช.3 และ ปวส.2
   
รายละเอียด : 
กำหนดการ การรับใบประกาศนียบัตร ปวช.3 และ ปวส.2 วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 08.00 น ซ้อมรับใบประกาศฯ การแต่งกาย ชุดนักศึกษา วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 08.00 น พิธีรับใบประกาศฯ (รับจริง) การแต่งกาย ปวช. เสื้อขาว ใส่สูท ปวส. เสื้อขาว ผูกเนคไทแดง
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
26/02/2563  เวลา : 03:24:01 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง