หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาเครื่องกล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   
รายละเอียด : 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาเครื่องกล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   
เอกสารแนบ : 
14-02-2020-vIp7puoFri14803.pdf  
   
วันที่ : 
14/02/2563  เวลา : 01:48:03 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง