หัวข้อ :  
ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอและวิจารณ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2563
   
รายละเอียด : 
ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอและวิจารณ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2563
   
เอกสารแนบ : 
05-02-2020-P3LBpa6Wed22927.pdf  
   
วันที่ : 
5/02/2563  เวลา : 02:29:27 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง