หัวข้อ :  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
รายละเอียด : 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
เอกสารแนบ : 
14-01-2020-wFgMIK4Tue14547.pdf  
   
วันที่ : 
14/01/2563  เวลา : 01:45:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง