หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เอกสารแนบ : 
18-10-2017-G8Tf09fWed110327.rar  
   
วันที่ : 
18/10/2560  เวลา : 11:03:27 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง