หัวข้อ :  
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.(ม.6) โควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.(ม.6) โควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   
เอกสารแนบ : 
08-01-2020-niWr766Wed54429.pdf  
   
วันที่ : 
8/01/2563  เวลา : 05:44:29 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง