หัวข้อ :  
(แจ้งเปลี่ยนแปลง) กำหนดการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
(แจ้งเปลี่ยนแปลง) กำหนดการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 Link ไซด์ >>> https://sites.google.com/view/pruttc
   
เอกสารแนบ : 
16-12-2019-B9pvvrqMon110419.pdf  
   
วันที่ : 
16/12/2562  เวลา : 11:04:19 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง