หัวข้อ :  
เกณฑ์-กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ หลักสูตรระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
   
รายละเอียด : 
เกณฑ์-กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ หลักสูตรระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 https://sites.google.com/view/pruttc <<< คลิก
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
28/11/2562  เวลา : 01:55:44 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง