หัวข้อ :  
ประกาศร่างเสนอความคิดเห็นอุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
   
รายละเอียด : 
ไฟล์เอกสารแนบประกอบด้วย 1. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือประจำผู้เรียน 2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงประชาพิจารณ์ 3. รายละเอียดและประกาศอุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนลงประชาพิจารณ์
   
เอกสารแนบ : 
10-10-2017-b3Shbq4Tue23046.rar  
   
วันที่ : 
10/10/2560  เวลา : 02:30:46 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง