หัวข้อ :  
ระบบลงทะเบียน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
ระบบลงทะเบียน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย คลิก http://aft.sukhothaitc.ac.th/
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
20/11/2562  เวลา : 01:49:43 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง