หัวข้อ :  
แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
   
เอกสารแนบ : 
26-04-2019-qJ2sTY8Fri52200.pdf  
   
วันที่ : 
26/04/2562  เวลา : 05:22:00 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง