หัวข้อ :  
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปรับ)
   
รายละเอียด : 
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปรับ)
   
เอกสารแนบ : 
03-09-2017-zMr6Nm3Sun35504.pdf  
   
วันที่ : 
3/09/2560  เวลา : 03:55:04 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์