หัวข้อ :  
สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
25-05-2023-qtr2RiFThu45102.rar  
   
วันที่ : 
25/05/2566  เวลา : 04:51:02 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง