h
พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 217]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดำเนินการจัดหาทุนให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบและประพฤติดี ซึ่งนักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน 137 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 274,000 บาท โดยมีบริษัท ห้างร้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหาร ครู ได้ร่วมมอบทุน และนายพงศธร โคตะ ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=398
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
24/11/2565  เวลา : 05:32:05 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง