h
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน [อ่าน 235]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีนายชาตรี ปัญญาเทพ ครูแผนกช่างไฟฟ้าเป็นประธานกล่าวเปิดฯ รองไชยา ประพันธ์ศิริ กล่าวรายงาน ในวันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=295
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
10/02/2564  เวลา : 11:08:49 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง