h
ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 [อ่าน 1228]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ วันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=219
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
22/10/2562  เวลา : 11:37:41 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง