h
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ [อ่าน 792]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ ให่แก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=112
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
10/08/2561  เวลา : 03:19:31 pm
ผู้ประกาศ :  
เครือวัลย์ ศิริโภคา