ข้อมูล ณ วันที่ 8/3/2561
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  2 คน สถิติผู้เข้าใช้งาน 7946 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
• นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน เป็น 0 ติดต่อลงทะเบียนแก้ 0 ได้ ที่ห้องทะเบียน
 


รูดบัตร
  

[วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย]
 

รหัสนักศึกษา : 
เช่น 4521030047
วัน/เดือน/ปี เกิด : 
เช่น 29/05/2522
 
 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
สำหรับเจ้าหน้าที่