การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

เทคนิคการประหยัดพลังงาน

                ช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ  บ้านคงจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโครงการประหยัดไฟ  กำไร  2  ต่อ  ถ้าบ้านใดสามารถจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป ก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ  20 ของหน่วยใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

                ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานจะทำได้อย่างไร

        เริ่มที่โทรทัศน์  อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  จอภาพไม่ควรปรับให้สว่างเกินความจะเป็น  เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ  เลิกปิดเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล  ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องแทน  เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัตจะช่วยประหยัดไฟได้มากสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์จนหลับ  หรือลืมปิดโทรทัศน์

        ส่วนวิทยุและเครื่องเสียง  ก็ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและควรเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน  หากไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีระบบการทำงานหลายอย่าง ก็ไม่ควรเลือกซื้อรุ่นนั้น  เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่าระบบธรรมดา

        สำหรับคอมพิวเตอร์  ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ  โดยไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาทีนอกจากนี้ควรติดตั้งระบบ  Screen Saver  เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ  และตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือยัง  ถ้ายัง  ควรสั่งให้ระบบนี้ทำงาน  เพราะจะช่วยประหยัดไฟได้มาก

               การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน  โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  Energy Star  เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ  55  ในขณะที่รอทำงาน

        ปั๊มน้ำ  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ  พยายามปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง  น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน    ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้  อย่าเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสุด  เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ  นอกจากนี้หมั่นคอยดูแลท่อน้ำ  หัวฝักบัว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่ให้รั่วซึมเพราะปั๊มจะทำงานมากขึ้น

                การเลือกปั๊มน้ำควรเลือกแบบที่มีความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด  เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งาน  และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย